Voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking en een PGB VG3-6 hebben.
De Stichting bepaald toelating.

Ons uitgangspunt eigen Voordeur woonunits met een oppervlakte tenminste van 50m2 met eigen keukenblok, natte ruimte, aparte slaapkamer en woonruimte.

Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Er is professionele begeleiding gedurende de tijden dat de bewoners thuis zijn. Echter een ouder bepaald zelf wat zij willen/moeten betekenen in die zorg. We streven naar 16/7 begeleiding met 8/7 Slaapwacht. Zorginkoop op prestatiecontract basis.

Nee, als ouder hoef je niet lid te zijn van de Stichting. Ouders zijn betrokken bij de wijze waarop zorg wordt verleend aan hun kind en de kwaliteit ervan. Dit wordt samen met de zorgverlener bereikt.

Op basis van de individuele PGB’s van de bewoners. Deze worden samengebracht om de zorg te kunnen bekostigen. Door ze samen te brengen kan er in één keer zorg worden ingekocht en kunnen begeleidingsuren efficiënt worden ingezet. Op deze manier kunnen wij ook een nachtwacht in het huis aanwezig hebben. Iedereen bepaald wat en welke zorg voor hun kind vereist is.

Ja, inschrijven is mogelijk door contact op te nemen met de secretaris.

In de eerste plaats ouder zijn! Als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind optreden als bewindvoerder of mentor. Betrokken en actief meehelpen/denken bij het te voeren beleid van de Stichting. Al naar gelang de situatie bereid zijn om de Stichting/ leiding te helpen bij het organiseren van activiteiten of uitvoeren van klusjes in het huis.

Neem hierover contact op met het secretariaat.