De rol van de ouders

De rol van ouder zijn verandert niet. Je blijft betrokken bij de zorg voor je kind, maar op een andere manier. Professionele begeleiders nemen de dagelijkse zorg van je over. De ouder blijft samen verantwoordelijk voor het goed draaien van de Stichting.

De voordelen

Deze woonvorm heeft belangrijke voordelen, zoals privacy. In alle rust kan visite of een logé worden ontvangen. De jongere kan lekker uitslapen in het weekend of ongestoord alleen ontbijten. Maar hij/zij kan ook een ander in de woonvoorziening opzoeken om iets leuks te doen. Ondanks verschil in niveau en belangstelling is er altijd wel iemand van zijn/haar gading en zorg kan op maat worden ingekocht.

Voor wie?

Voor jong volwassenen die een verstandelijke beperking hebben. Voorop staat dat de jong volwassenen met elkaar een sociaal veilige groep vormen. Zij hoeven niet elkaars beste vrienden te zijn, maar wel hele goede buren van elkaar kunnen zijn.