Anbi

De Stichting BaarnHuis wordt door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen o.a de weg vrij maakt voor het geheel of gedeeltelijk aftrekbaar maken van giften, schenkingen en legaten van het belastbaar inkomen van de gever. STICHTING BAARNHUIS RSIN/Fiscaal nr: 858507353 KvK nummer: 70910634 Adres: Parkstraat 28 Postcode: 3743EE Plaats: Baarn Contactpersoon: Gill Pinchetti