Voor jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking met enige mate van zelfstandigheid. Er is een PGB en een indicatie tussen VG3-VG6. Het volledige bewonersprofiel kunt u bij ons opvragen.
De Stichting bepaald toelating.

Ons uitgangspunt eigen Voordeur woonunits met een oppervlakte tenminste van 50m2 met eigen keukenblok, natte ruimte, aparte slaapkamer en woonruimte.

Deze woonvorm heeft belangrijke voordelen, zoals privacy. In alle rust kan visite of een logé worden ontvangen. De jongere kan lekker uitslapen in het weekend of ongestoord alleen ontbijten. Maar hij/zij kan ook een ander in de woonvoorziening opzoeken om iets leuks te doen. Ondanks verschil in niveau en belangstelling is er altijd wel iemand van zijn gading: de één houdt van voetbal, de ander van computeren, er is vast wel iemand die graag winkelt of mee wil naar de film.

Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Er is professionele begeleiding gedurende de tijden dat de bewoners thuis zijn. We streven naar 16/7 begeleiding met 8/7 Slaapwacht. Zorginkoop op prestatiecontract basis.

Als ouder wordt je lid van de Stichting. Ouders zijn betrokken bij de wijze waarop zorg wordt verleend aan hun kind en de kwaliteit ervan. Dit wordt samen met de zorgverlener bereikt.

Op basis van de individuele PGB’s van de bewoners. Deze worden samengebracht om de zorg te kunnen bekostigen. Door ze samen te brengen kan er in één keer zorg worden ingekocht en kunnen begeleidingsuren efficiënt worden ingezet. Op deze manier kunnen wij ook een nachtwacht in het huis aanwezig hebben. Voor elke bewoner wordt een persoonlijk plan geschreven door de zorgverlener, bewoner en diens ouder/verzorger.

Nee, neem eventueel contact op met de secretaris

In de eerste plaats ouder zijn! Als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind optreden als bewindvoerder of mentor. Betrokken en actief meehelpen/denken bij het te voeren beleid van de Stichting. Al naar gelang de situatie bereid zijn om de Stichting/ leiding te helpen bij het organiseren van activiteiten of uitvoeren van klusjes in het huis.

Neem hierover contact op met het secretariaat.