Stapje voor Stapje dichterbij

Stapje voor Stapje dichterbij.
De 16 bewoners staan te trappelen en kijken uit naar het BaarnHuis. De partijen werken hard om de puzzelstukken in elkaar te laten vallen, onderlinge overeenkomsten liggen er, nu werken we aan een gezamenlijke overeenkomst, zorgvuldigheid is vereist. Er lijkt nog een lange weg te gaan maar zodra die puzzelstukjes in elkaar vallen, en dat zien we steeds dichterbij komen, wordt de weg ernaar toe korter. Alle partijen willen het uitzicht van de bewoners graag realiseren, hun eigen thuis in ons gezamenlijke BaarnHuis
 
.
 

Stapje voor stapje dichterbij

     

Vrijdag 13 januari jl. tekende het bestuur van Stichting BaarnHuis de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar en bouwer Koelewijn Bouw en met Bureau Bos architecten, ingenieurs en adviseurs. Beide ondernemingen zijn gehuisvest in Bunschoten. Het traject om te komen tot een woon-zorgcomplex is een traject van lange adem. Het kent verschillende formele stappen om gaandeweg de droom te verwezenlijken om 16 jongeren met een verstandelijke beperking te huisvesten in een begeleid-wonen-project.

Op 2 november tekenden wij met Omthuis, voormalig Eemland Wonen, de ontwikkelovereenkomst in het bijzijn van alle genoemde partijen. Dit ouderinitiatief is uniek voor Baarn. Dat beseffen alle betrokkenen. Ze zijn ook uiterst gemotiveerd om dit te realiseren. Dat beseft ook de gemeente Baarn, die achter de schermen druk bezig is om de benodigde stappen te zetten. De weg is nog lang, maar het doel komt stapje voor stapje dichterbij.

 

 

Video

BaarnHuis 2023

Iedereen zijn eigen thuis in ons gezamenlijke BaarnHuis.

In 2023 verwachten we dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen. We zetten samen de stappen om het BaarnHuis te realiseren: BaarnHuis ons woon-zorgcomplex met 16 appartementen, twee gezamenlijke woonkamers en 24/7 zorg en begeleiding door de Amerpoort. In 2023 organiseren we middagen voor onze toekomstige bewoners om ze voor te bereiden op het zelfstandig samenwonen. In 2023 ontwikkelen we financiële acties gericht op sponsoring, donatie en fondsenwerving zoals de Club van 100 en de Vrienden van het BaarnHuis. We zien reikhalzend uit naar het moment dat deze puzzelstukjes de puzzel compleet maakt, onze droomwens in beeld brengt en vervolgens realiseert.

video