Stapje voor stapje dichterbij

 

Vrijdag 13 januari jl. tekende het bestuur van Stichting BaarnHuis de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar en bouwer Koelewijn Bouw en met Bureau Bos architecten, ingenieurs en adviseurs. Beide ondernemingen zijn gehuisvest in Bunschoten. Het traject om te komen tot een woon-zorgcomplex is een traject van lange adem. Het kent verschillende formele stappen om gaandeweg de droom te verwezenlijken om 16 jongeren met een verstandelijke beperking te huisvesten in een begeleid-wonen-project.

Op 2 november tekenden wij met Omthuis, voormalig Eemland Wonen, de ontwikkelovereenkomst in het bijzijn van alle genoemde partijen.Dit ouderinitiatief is uniek voor Baarn. Dat beseffen alle betrokkenen. Ze zijn ook uiterst gemotiveerd om dit te realiseren. Dat beseft ook de gemeente Baarn, die achter de schermen druk bezig is om de benodigde stappen te zetten. De weg is nog lang, maar het doel komt stapje voor stapje dichterbij.

BaarnHuis 2023

Iedereen zijn eigen thuis in ons gezamenlijke BaarnHuis.

In 2023 verwachten we dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen. We zetten samen de stappen om het BaarnHuis te realiseren: BaarnHuis ons woon-zorgcomplex met 16 appartementen, twee gezamenlijke woonkamers en 24/7 zorg en begeleiding door de Amerpoort. In 2023 organiseren we middagen voor onze toekomstige bewoners om ze voor te bereiden op het zelfstandig samenwonen. In 2023 ontwikkelen we financiële acties gericht op sponsoring, donatie en fondsenwerving zoals de Club van 100 en de Vrienden van het BaarnHuis. We zien reikhalzend uit naar het moment dat deze puzzelstukjes de puzzel compleet maakt, onze droomwens in beeld brengt en vervolgens realiseert.

Volgende stap op weg naar bouw BaarnHuis

Stichting BaarnHuis en Eemland Wonen nemen de volgende stap op weg naar de bouw van een woon-zorgcomplex voor zestien bewoners met een verstandelijke beperking. Daarvoor tekenen Gill Pinchetti voorzitter van Stichting BaarnHuis en François Claessens directeur-bestuurder van Eemland Wonen vandaag de ontwikkelovereenkomst. De totstandkoming van deze overeenkomst kent een zorgvuldige weg van overleg en afstemming. De overeenkomst schetst de contouren voor het te bouwen complex en de te zetten stappen voor deze ontwikkeling. Stichting BaarnHuis laat zich in deze begeleiden door ontwikkelaar/bouwer Koelewijn Bouw en Architectenbureau Bos, beiden uit Bunschoten. In 2019 vonden beide partijen elkaar al in de droom die Stichting BaarnHuis als ouderinitiatief voor ogen had. Eind januari 2021 stemde de voltallige Gemeenteraad van Baarn in met de wens van Stichting BaarnHuis om de grond van het oude gasverdeelstation aan de Drakenburgerweg beschikbaar te stellen voor de bouw van de zestien appartementen, die vallen onder de sociale huurwoningen. Inmiddels zijn er voor dit wooninitiatief zestien gegadigden die samen met het bestuur van Stichting BaarnHuis en onder auspiciën van de Amerpoort bezig zijn om te werken aan de groepsvorming en de voorbereiding op ‘zelfstandig’ wonen in een begeleide en veilige woonomgeving. Het woon-zorgcomplex, dat eigendom wordt van Eemland Wonen, voorziet naast de zestien appartementen ook in twee gemeenschappelijke ruimten en een ruimte voor de zorgprofessionals van de Amerpoort die 24 uurs zorg zullen leveren. De verwachting is dat er in 2023 gebouwd gaat worden en dat in het voorjaar van 2024 het gebouw met de werktitel ‘BaarnHuis’ in gebruik genomen wordt