Vordering BaarnHuis

Vandaag, zaterdag 29 juni hadden we weer een bijeenkomst van het BaarnHuis. Kandidaat bewoners met hun ouders kwamen bij elkaar in Petershof, toeval was dat dit samen viel met de wedstrijd Italië tegen de Nederlandse dames. RTV Baarn was er voor opnames ivm een item over het BaarnHuis wat zij maken. Een interview met twee ouders, twee kandidaat bewoners, met Bart Sonnenberg en Gill Pinchetti wil het bestuur van Stichting BaarnHuis meer van zich laten horen.

Ouders worden op zo'n bijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken mbt nieuwe bewoners, ideeën, de vorderingen met Eemland Wonen en Gemeente. Maar er is ook ruimte voor geïnteresseerde nieuwe kandidaat bewoners zoals vandaag het geval was.

Na het tekenen van de intentie verklaring met Eemland Wonen zijn zij ook direct aan het werk gegaan, later hier meer over. Naast Eemland Wonen zijn we natuurlijk ook geïnteresseerd in andere partijen zoals projectontwikkelaars of investeerders. Hierbij is het belangrijk dat ons project geen winstobject kan zijn, maar is gedreven vanuit een sociale, maatschappelijke context.

Het gaat dan om een belegging waar ontwikkelaar of investeerders inkomens zekerheid heeft voor de lange termijn. Het zal een project zijn waar we samen optrekken om tot een voor alle partijen acceptabel wooncomplex te komen passend bij de doelgroep waarbij we een combinatie van zorg met een andere doelgroep ook niet uitsluiten.

Het is een project dat uw maatschappelijke betrokkenheid aan en voor de Baarnse samenleving een extra dimensie geeft.