Wordt gasontvangststation Wooninitiatief BaarnHuis?

Het gedateerde gasontvangststation aan de Drakenburgerweg en de twee aangrenzende woonhuizen worden gesloopt. Op de vrijkomende percelen komt vrijwel zeker het Baarn Huis, een woon- zorgcomplex met zestien appartementen van zo’n 50 vierkante meter, bestemd voor personen met een verstandelijke beperking. Dinsdag hebben b&w voor dat scenario gekozen. De opbrengst is geraamd op 142.000. Mede-initiatiefnemer Bart Sonnenberg is blij met de keuze van het College, waarover in januari 2021 door de gemeenteraad wordt beslist, meldt wethouder Erwin Jansma. Naar het nieuwe gasontvangststation, dat aan de overkant van het oude is gesitueerd, wordt zo spoedig mogelijk door Stedin overgeschakeld.

Door het planologisch geblunder met De Wiekslag - het zorgcentrum werd te dicht op het oude gasstation gebouwd - zag Baarn zich genoodzaakt in overleg met Stedin en de Gasunie een nieuw station in de Baarnsche Zoom te bouwen. De kosten voor de gemeente bedragen circa 1,8 miljoen euro. Na het nodige getouwtrek tussen de belanghebbende partijen kwam het licht op groen te staan voor de nieuwbouw, die is inmiddels gerealiseerd. De omschakeling volgt. Het oude ontvangstation is rijp voor de sloop. Wat gaat er met de grond gebeuren? Vanuit de gemeenteraad is voorgesteld er sec sociale woningen te bouwen. Het scenario levert 189.000 euro op. Het tweede scenario omvat zes tweekappers. Dat scenario geeft een opbrengst van een miljoen euro. Het derde scenario betreft de woon -zorg- voorziening BaarnHuis, goed voor een opbrengst van 142.000 euro gekoppeld aan de sloop van de twee woningen. Van de laatste optie is het college het meest gecharmeerd. Wethouder Jansma stelt dat de bewoners van de twee woningen een volkshuisvestelijke urgentie krijgen en elders in Baarn onderdak krijgen. Zij kunnen rekenen op een verhuis- en inrichtingsvergoeding. We zijn dan anderhalf tot twee jaar verder voorziet Erwin Jansma. Bart Sonnenberg en Gill Pinchetti maken zich hard voor het wooninitiatief BaarnHuis. Voor beide Baarnaars is de locatie aan de Drakenburgerweg acceptabel, zij het dat ze een alternatief achter de hand hebben. De besluitvorming door de raad wordt afgewacht. Nu de grond beschikbaar is, met Eemland Wonen over de financiering en medewerking wordt gesproken, kan de zoektocht naar kandidaat bewoners beginnen.