Aftrap BaarnHuis in de Speeldoos

In Theater de Speeldoos vond zaterdagmiddag de aftrap plaats voor het BaarnHuis. Dit nieuwe woon-zorginitiatief voor zestien jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, wordt gebouwd aan de Drakenburgerweg op de plek waar het gasontvangststation stond. Ook een ernaast gelegen kavel met twee woningen, is nodig voor de bouw. Er is werk aan de winkel, want volgens de planning zou het BaarnHuis er in het laatste kwartaal van 2023 al moeten staan. Toekomstige bewoners van het BaarnHuis en hun ouders konden zaterdagmiddag alvast met elkaar kennismaken. Drie gezinnen moesten afzeggen. Er zijn nu veertien deelnemers voor het BaarnHuis, maar er worden nog gesprekken gehouden met gegadigden die op de wachtlijst staan. De verwachting is dat er binnenkort weer zestien deelnemers zijn. Na een korte voorstelronde konden de nieuwe bewoners zich alvast creatief uitleven in het atelier. Ze maakten een schilderij waarin ze aangaven hoe hun droomhuis eruit zou moeten zien. In de tussentijd luisterden de ouders naar secretaris Bart Sonnenberg die namens het stichtingsbestuur van het BaarnHuis een presentatie verzorgde. Projectleider Alfons Klarenbeek van zorgverlener Amerpoort gaf een nadere toelichting op de zorg die zijn organisatie wil gaan verlenen in het BaarnHuis.

Onze visie is dat onze kinderen straks in een bepaalde vorm zelfstandig wonen.

Het BaarnHuis is een ouderinitiatief. ,,Onze visie is dat onze kinderen straks in een bepaalde vorm zelfstandig wonen’’, zegt Sonnenberg. ,,Wij willen iets voor onze kinderen.’’ Amerpoort gaat de zorg doen. ,,Maar het initiatief ligt altijd bij de ouders en niet bij de zorgverlener.’’ Samen met Gill Pinchetti is Sonnenberg initiatiefnemer van het eerste uur. Ze ontmoetten elkaar tijdens het G-handbal van hun kinderen. Daar ontstond ook het idee voor het BaarnHuis. Pinchetti is voorzitter en Sonnenberg secretaris van de Stichting BaarnHuis. Eind januari 2021 stemde de gemeenteraad unaniem in met het plan voor de woon- zorgvoorziening aan de Drakenburgerweg. Het zijn vooral kinderen uit Baarn, die in het BaarnHuis gaan wonen. ,,Maar het is niet alleen voor Baarn, maar ook voor de regio.’’ Voorwaarde is dat de jongvolwassenen op de datum van de ingebruikname van het BaarnHuis minimaal 18 en maximaal 40 jaar oud zijn en ze moeten een PGB hebben tussen VG 3 tot VG 6.

AAIBAAR

Wat er na het raadsbesluit volgde, was een traject om het plan van de grond te krijgen. Er volgden gesprekken met een gemeentelijke beleidsmedewerker en een stedenbouwkundige. ,,Er moeten allerlei gemeentelijke procedures doorlopen worden, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en bestemmingsplan’’, legt Sonnenberg uit. ,,En we moeten weten of het past in de ontwikkeling van de wijk.’’ Ook worden gesprekken gevoerd met architectenbureau Bureau Bos en met woningbouwstichting Eemland Wonen. Met die laatste partij wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. ,,De exploitatie van het pand, gebeurt door Eemland Wonen’’, vertelde Sonnenberg. Het plan voorziet in de bouw van zestien appartementen van 47 tot 50 m2. Het BaarnHuis wordt één verdieping hoog en krijgt twee gemeenschapsruimten en een ruimte voor het personeel. Er wordt gewerkt aan een Programma van Eisen. Er zijn veel mensen die het project een warm hart toedragen en die het sponsoren of belangeloos hun diensten verlenen. ,,We zijn een aantrekkelijk aaibaar project.’’

De gemeente is in gesprek met de bewoners van de twee woningen die moeten plaatsmaken voor het BaarnHuis. ,,Die mensen moeten nog een andere locatie krijgen, maar we moeten het nu ontwikkelen,’’ zegt Sonnenberg. Als de bouw voor het BaarnHuis in het najaar van 2022 van start kan gaan, kan het gebouw er in het najaar van 2023 staan. Voorwaarde is dat alle procedures tijdig zijn doorlopen.

ZORG

Amerpoort gaat de zorg leveren in het BaarnHuis. Daarvoor is 9,5 fte nodig vertelt projectleider Alfons Klarenbeek van Amerpoort. De zorg is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Een van de uitgangspunten is dat bewoners vier dagen in de week dagbesteding volgen. Amerpoort heeft ervaring met dit soort projecten. ,,We hebben twaalf van dit soort projecten in de regio’’, vertelt Klarenbeek. ,,Meer dan vroeger willen ouders in hun eigen omgeving een oplossing vinden voor de woon- en zorgvraag van hun kind. Je gaat een vertrouwensrelatie aan als je zorg levert. Ik zeg weleens ‘Wij verkopen geen zorg, wij verkopen vertrouwen’. Aan die vertrouwensband moet je doorlopend werken. Dat vraagt ook iets van ouders.’’

De bijeenkomst in De Speeldoos is de formele aftrap. ,,We laten zien wat we aan het ontwikkelen zijn,’’ zegt Bart Sonnenberg. Met regelmaat wil de Stichting BaarnHuis mensen op de hoogte houden van ontwikkelingen in het bouwproces. Door John Spijkerman