Stapje voor stapje dichterbij

     

Vrijdag 13 januari jl. tekende het bestuur van Stichting BaarnHuis de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar en bouwer Koelewijn Bouw en met Bureau Bos architecten, ingenieurs en adviseurs. Beide ondernemingen zijn gehuisvest in Bunschoten. Het traject om te komen tot een woon-zorgcomplex is een traject van lange adem. Het kent verschillende formele stappen om gaandeweg de droom te verwezenlijken om 16 jongeren met een verstandelijke beperking te huisvesten in een begeleid-wonen-project.

Op 2 november tekenden wij met Omthuis, voormalig Eemland Wonen, de ontwikkelovereenkomst in het bijzijn van alle genoemde partijen. Dit ouderinitiatief is uniek voor Baarn. Dat beseffen alle betrokkenen. Ze zijn ook uiterst gemotiveerd om dit te realiseren. Dat beseft ook de gemeente Baarn, die achter de schermen druk bezig is om de benodigde stappen te zetten. De weg is nog lang, maar het doel komt stapje voor stapje dichterbij.

 

 

Video