Nieuws

Blijf hier op de hoogte van de laatste updates!

Maranke Pater (Baarnsche Courant)
Maranke Pater (Baarnsche Courant)

Het BaarnHuis

Het plan voor het BaarnHuis is al aardig bekend in de Baarnse samenleving. Een groep van ouders wil voor hun verstandelijk beperkte kinderen een eigen woonconcept ontwikkelen. Woensdag werd het ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd in de raad.

Het project is een samenwerking tussen Omthuis als woningbouworganisatie, Koelewijn Bouw uit Bunschoten, architectenbureau Bos uit Bunschoten,  en stichting BaarnHuis.

Er worden twintig ruimten gerealiseerd van maximaal 50 vierkante meter. Omdat ieder appartement een eigen voordeur heeft, kunnen ze als sociale huurwoning verhuurd worden en ontvangen alle bewoners huursubsidie. De twee gemeenschapsruimten, de ruimte voor de zorg en de bijkeuken worden door de stichting BaarnHuis gehuurd. ,,Het project wordt zó uitgevoerd dat als de bewoners zouden vertrekken het gebouw als een pand met twintig sociale huurwoningen verder kan”, zegt Bart Sonnenberg, een van de initiatiefnemers van het plan.

Aan de binnenkant krijgt het pand een gesloten galerij. ,, t.b.v veiligheid en privacy zoals het P.v.E (plan van eisen) van de Stichting aangeeft. We zien het BaarnHuis als een eigen thuis in een gezamenlijk huis. Aan de zijde van de Drakenburgerweg komen de woonkamers, zodat de jongeren vanuit hun woonkamer naar buiten kunnen kijken.” Er komen twee openingen in het pand, waarvan de hoofdingang aan de achterkant van de woning ligt. Ook dit zorgt volgens Sonnenberg voor een zekere mate van bescherming van de privacy van de bewoners.

Het BaarnHuis heeft inmiddels zestien toekomstige bewoners gevonden. Sonnenberg: ,,Er is zelfs een wachtlijst van mensen die hier graag zouden willen wonen. De helft daarvan woont al in Baarn. De andere helft komt uit deze regio.”

NEGEN MEDEWERKERS

Voor de zorgverlening heeft zorginstelling de Amerpoort getekend. Om 24-uurs zorg te realiseren voor de bewoners, komen ongeveer negen zorgmedewerkers.  Het collectief wonen wordt gestimuleerd, iets wat de overheid volgens Sonnenberg erg omarmt. ,,De overheid financiert zelfs deels de gemeenschappelijke ruimtes, natuurlijk zijn daar regels aan verbonden. De bewoners betalen vanuit hun persoonsgebonden budget de Zorg en uit hun Wajong wordt de huur betaald.”

GEDRAGSCOACH

De jongeren worden toegelaten nadat ze gescreend zijn door de Amerpoort. Gedragscoaches bepalen welke jongeren qua interactie het beste bij elkaar passen. Hierna worden twee toekomstige groepen samengesteld t.b.v de twee huiskamers. Om groepsvorming te creëren zijn er al verschillende activiteiten geweest, zodat de bewoners elkaar kunnen leren kennen. ,,Er zijn werkgroepen van ouders die activiteiten ontwikkelen. Het pand wordt in twee groepen gesplitst met elk een eigen gemeenschappelijke ruimte, maar er worden ook samen activiteiten ondernomen.”

BUURT

Tijdens buurtavonden zijn er twaalf belangstellenden uit de buurt geweest die rechtstreeks zicht hebben op het pand. Sonnenberg geeft aan dat de meeste buurtbewoners de groepen met open armen zullen ontvangen. ,,Er is een enkeling geweest die graag ziet dat het gebouw dat uit enerzijds twee lagen en anderzijds drie lagen bestaat, wordt aangepast. Vanuit hun huizen kijken zij namelijk op de derde laag uit. Door dit om te wisselen hebben de buurtbewoners hun zichtlijn weer terug.”

 

TWEE HUIZEN

Saillant detail is dat op het toekomstige bouwterrein nog twee woningen van de gemeente staan, maar ook deze bewoners staan in principe welwillend tegenover de plannen, al zullen zij er zelf voor moeten verhuizen. ,,De gemeente denkt mee om hen een passend alternatief te bieden. Zij gunnen ons het project en wij gunnen hen een goed alternatief voor hun woning.” 

 

Op 5 juli neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerpbestemmingsplan van het BaarnHuis.

Volg ons

Neem contact op

Postadres: Parkstraat 28 3743 EE Baarn
Email: stichtingbaarnhuis@gmail.com
Algemeen tel: +31(0)6 20 94 12 84
Telefoon 1: +31(0)6 30 00 23 26 (Gill Pinchetti)
Telefoon 2: +31(0)6 50 26 33 02 (Bart Sonnenberg)
IBAN: NL39RABO0355174359 t.n.v. Stichting BaarnHuis
KvK: 70910634
RSIN: 858507353