Foto studio Karstermans/Danielle van Coevorden
Foto studio Karstermans/Danielle van Coevorden

Op eigen benen staan, maar wel met zorg

Tijdens handbalwedstrijden van het G-team in de Trits is de kiem gelegd voor de stichting BaarnHuis. Die is in het leven geroepen door ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. ,,Onze kinderen zullen nooit echt op eigen benen kunnen staan, maar eeuwig thuis wonen is ook niet wenselijk aldus bestuurslid Bart Sonnenberg. Onze kinderen staan te trappelen om een eigen veilige woonruimte, maar hebben wel een steuntje in de rug nodig met 24-uurszorg. Stichting BaarnHuis hoopt dit jaar voet aan de grond te krijgen voor de bouw van twaalf appartementen.

Lees meer

Stichting Baarnhuis is een feit

Stichting BaarnHuis is een feit. 31 januari zijn wij opgericht en op 15 februari zijn wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting vormt nu een rechtspersoon met als doel :

  • het onderzoeken van mogelijkheden om te komen tot een begeleid wonen project voor mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking;
  • het samenwerken met andere partijen ter realisatie van het project BaarnHuis;
  • het operationeel inrichten en in stand houden van het BaarnHuis als begeleid wonen project;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
Lees meer

Stichting BaarnHuis

De stichting is met verschillende mogelijke betrokkenen in gesprek of heeft al gesproken met Gemeente, Woningbouwvereniging of projectontwikkelaars. Wanneer we getipt worden over een mogelijke locatie gaat de stichting direct aan de slag met de eigenaar van de locatie om ons verhaal te doen. Daarna zal moeten blijken of ons informatieve gesprek vruchtbaar genoeg is voor een vervolg. Natuurlijk zal het stichtingsbestuur verslag doen wanneer er zicht is op een vervolg met eventuele partner. Op dit moment hebben we geen concrete opties maar onderhouden we wel onze contacten om bovenop ontwikkelingen te zitten.