Sponsors

Onze vrienden, donateurs en leden van de club van 100

Club van 100

De Club van 100 is een club enthousiaste ondernemers die het BaarnHuis een warm hart toedragen en bereid zijn om een sponsorbijdrage te leveren aan Stichting BaarnHuis. Maar dan zo dat de Belastingdienst een leuk stuk mee gaat betalen.

Hoe werkt het?

Met een inleg van tenminste 100 euro per jaar doe je al mee. Je wordt lid van de club en je sponsort de Stichting. De regel van de Belastingdienst is dat als je een schriftelijke overeenkomst aangaat met de Stichting voor een periode van tenminste vijf jaar, dan de gift aan de Stichting aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting.

Wat doen we met het geld?

De opbrengsten van de Club van 100 zullen bijdragen aan de kosten welke we moeten maken in de fase waarin we

zitten tijdens het hele proces, zoals:

  • in de ontwikkelfase: bijvoorbeeld juridische ondersteuning
  • in de bouwfase: bijvoorbeeld bouwtechnische ondersteuning
  • in de inrichtingsfase: bijvoorbeeld kosten komend uit de Demarcatielijst, extra’s inrichting binnen en buiten etc.
  • in de Woonfase: bijvoorbeeld Uitjes, feestjes, kosten m.b.t. onderhoud, vervanging inventaris etc.

Het streven van het Bestuur is om in Q4, 2025 het wooninitiatief te openen. Dat lijkt ambitieus, maar we denken dat dit werkelijkheid wordt. Blijft er geld over dan zal dat geheel ten gunste komen aan het wooncomfort van de bewoners.

Wat krijg ik er voor terug?

Zoals gezegd: een deel van het geld krijg je terug van de Belastingdienst. U ontvangt het BaarnHuis Bulletin, U wordt uitgenodigd op bijzondere gelegenheden, je ontvangt het Jaarverslag, een mooie vermelding met Logo en doorverwijzing naar uw onderneming op onze website en alle sociale media van de Stichting. ( wanneer je dit niet wilt kunt u dat bij ons aangeven).

'DE CLUB VAN 100'

Met een inleg vanaf 100 euro per jaar doe je al mee...

Club van 100

BETALEN VIA IDEAL

Je deelname is een donatie aan ons als ANBI Stichting BaarnHuis en komt dus in aanmerking voor belastingvoordeel.

  • lees meer onder de het menu ANBI STATUS
  • natuurlijk kunt u ook het bedrag gewoon via uw bank overmaken

Volg ons

Neem contact op

Postadres: Parkstraat 28 3743 EE Baarn
Email: stichtingbaarnhuis@gmail.com
Algemeen tel: +31(0)6 20 94 12 84
Telefoon 1: +31(0)6 30 00 23 26 (Gill Pinchetti)
Telefoon 2: +31(0)6 50 26 33 02 (Bart Sonnenberg)
IBAN: NL39RABO0355174359 t.n.v. Stichting BaarnHuis
KvK: 70910634
RSIN: 858507353