Sponsors

Onze vrienden, donateurs en leden van de club van 100

Vriend BaarnHuis

Beste Vriend van het BaarnHuis,

Vrienden van het BaarnHuis is een club enthousiaste mensen welke het BaarnHuis een warm hart toedragen, die bereid zijn om een sponsorbijdrage te leveren aan Stichting BaarnHuis. Maar dan zo dat de Belastingdienst een leuk stuk mee gaat betalen. Laat die kans niet liggen!

Hoe werkt het?

Je wordt lid van de vriendenclub als je in ieder geval 50 euro per jaar een gift doet aan de Stichting. De regel van de Belastingdienst is dat als je een schriftelijke overeenkomst aangaat met de Stichting voor een periode van tenminste vijf jaar, dan de gift aan de Stichting aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting.

Zit ik vast aan mijn vijf jaar?

Ja, want als je niet vijf jaar sponsort kun je vanzelfsprekend ook niets aftrekken van de belasting.

Nee, want je kunt er altijd weer vanaf. De Belastingdienst zal dan de aftrek ongedaan maken. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als je de volle vijf jaar wilt vol maken, maar Stichting BaarnHuis zal de sponsorbijdrage niet formeel gaan opeisen. Het is een "moreel"  contract dat we aangaan. We zullen de leden van de Vriendenclub wel elk jaar een bescheiden herinnering sturen.

De opbrengsten zullen bijdragen aan de kosten welke we moeten maken in de fase waarin we zitten tijdens het hele proces, zoals;

  • in de ontwikkelfase: bijvoorbeeld juridische ondersteuning
  • in de bouwfase: bijvoorbeeld bouwtechnische ondersteuning
  • in de inrichtingsfase: bijvoorbeeld kosten komend uit de Demarcatielijst, extra’s inrichting binnen en buiten etc.
  • in de Woonfase: bijvoorbeeld Uitjes, feestjes, kosten m.b.t. onderhoud, vervanging inventaris etc.

Het streven van het Bestuur is om in Q4 2025 het wooninitiatief te openen. Dat lijkt ambitieus, maar we denken dat dit werkelijkheid wordt. Blijft er geld over dan zal dat geheel ten gunste komen aan het wooncomfort van de bewoners.

Wat krijg ik ervoor terug?

Zoals gezegd: een deel van het geld krijg je terug van de Belastingdienst.

Je krijgt ons Bulletin, een vermelding op de website als Vriend van het BaarnHuis. Natuurlijk een uitnodiging om bij de opening te zijn.

'Vriend Baarnhuis'

Met een inleg vanaf 50 euro per jaar doe je al mee...

Vriend van BaarnHuis

BETALEN VIA IDEAL

Je deelname is een donatie aan ons als ANBI Stichting BaarnHuis en komt dus in aanmerking voor belastingvoordeel.

  • lees meer onder de het menu ANBI STATUS
  • natuurlijk kunt u ook het bedrag gewoon via uw bank overmaken

Volg ons

Neem contact op

Postadres: Parkstraat 28 3743 EE Baarn
Email: stichtingbaarnhuis@gmail.com
Algemeen tel: +31(0)6 20 94 12 84
Telefoon 1: +31(0)6 30 00 23 26 (Gill Pinchetti)
Telefoon 2: +31(0)6 50 26 33 02 (Bart Sonnenberg)
IBAN: NL39RABO0355174359 t.n.v. Stichting BaarnHuis
KvK: 70910634
RSIN: 858507353